Stefan van Dierendonck is geboren in 1972 in het Noord-Brabantse Gemert, maar opgegroeid in Budel. Na de middelbare school heeft hij zich niet aangemeld voor een universitaire opleiding, maar koos hij voor de pas opgerichte priesteropleiding in Den Bosch. Het Sint-Janscentrum leek hem meer te bieden dan een louter wetenschappelijke vorming, meer dan koude ratio en wereldse verleiding. Naast de noodzakelijke studie en meditatie schreef hij er zijn eerste literaire feuilleton, gepubliceerd in het studentenblad van de conservatieve rooms-katholieke opleiding. Aan de toenmalige bisschop onthulde hij zijn grotere ambitie – het schrijven van een roman – waarop deze opmerkte: ‘Heb jij nu al iets te vertellen? Ga eerst maar eens leven.’ Geen slecht advies.

Na zijn priesterwijding werkte hij in Elshout en studeerde hij in Rome, waar hij na enkele jaren overstapte van kerkgeschiedenis op Italiaans. Hij maakte kennis met de liefde. Hij verliet het ambt. Hij keerde terug naar Nederland, waar hij in Nijmegen zijn theologische studies voltooide en lesgaf aan een middelbare school. Zijn debuut En het regende brood dateert van 2012 en is uitgegeven bij Thomas Rap

Kijk ook eens op Wikipedia.